SIMBOLOKRACIJA

Autor Slavko Lukić

S

AUTOR: SLAVKO LUKIĆ

U doslovnom smislu, Simbolokracija označava vladavinu simbola a toga na internetu nema, to je jedan od značajnih razloga zašto sam odabrao takav naslov za moju WEB stranicu. Koliko i kako simboli vladaju o tome bi se moglo diskutirati, na razne načine došao sam do uvjerenja da su simboli bili puno prisutniji u davnoj prošlosti i da će to opet biti u nekakvoj budućnosti; simboli su značajni i u široj sadašnjosti ali su pod snažnim pritiskom znakova, nauka je tome izraženo doprinijela a znanost bi mogla da se više usmjerava prema simbolima. Što se tiče umjetnosti tu je dilema puno manja iako postoje neke oscilacije u jeziku izražavanja kroz vrijeme, snovi su tradicionalno pa time i stabilno područje simbola a drugo je pitanje kako ih tumačimo. Između nauke i umjetnosti postoji granično područje koje nije strogo određeno, za sada se to naziva granična nauka ili znanost a kako će izgledati u buduće to je stvar maštovitog predviđanja!?
I simboli snova mogli bi se problematizirati iznova, nisu u igri kompletni simboli od početka do kraja nego dopuna onog što je budna svijest manje ili više zanemarila, to znači da i znakovi sudjeluju u strukturiranju simbola na višeznačan način. Umjetnički pravac Simbolizma nije dugo trajao jer je došao u koliziju sam sa sobom, isticao je jednu stranu simbola a drugu potiskivao. Sličnih primjera našlo bi se i na drugim područjima, u blažem slučaju to se događa u astrologiji a horoskop je nešto drugo. Sve u svemu, simboli vladaju i kad nismo svjesni toga, oni su produžena ruka same prirode a može se to i drugačije izraziti jer forma nije isto što i sadržaj.
Sličnosti znaju zavarati jer je razlike teže uočiti, između znakova i simbola stvara se prividno zajedništvo a realnost je puno složenija: energija je najbolji primjer takve mješavine kao i pojmovi sličnog reda veličine, zdravi razum doživljava materiju kao jasnu samu po sebi a snovi imaju nešto drugačije viđenje; ne bi to bio naročiti problem kad bi se odnosio samo na visoku teoriju, praktični život puno je masovnije opterećen nesporazumima u doživljaju pojavno stvarnog i realnog. Izvorna umjetnost na svoj način je originalna i zato Homer ima specifičnu težinu u širem vremenu, zapadna astrologija se logički nadovezuje i uvezuje u Homerov Mit pa sam ih odabrao kao pomoćne i kontrolne tehnike prilikom tumačenja snova i simbola općenito.
Na ovoj WEB stranici nalaze se tri knjige koje su sadržajno uvezane kao jedna cjelina jer govore o simbolima: po naslovima to su Originalno tumačenje snova, Originalna astrologija i Originalni Homer; originalnost je svojstvena simbolima a to upućuje na njihovu ne-ponovljivost, sama ponovljivost je intencionalne prirode dok je praktična izvedba uvijek u nečemu neponovljiva. Nije to presudno za Simbolokraciju nego je majka priroda tako podešena da diše u taktu simbola, još je pravilnije reći da simboli pulsiraju kao sama priroda a tko ne vjeruje neka provjerava!
Osim navedenih knjiga, tu su tekstovi drama i komedija za moguće izvođenje u teatru kao i filmski scenariji po slučajnom izboru, za TV serije daje se idejni okvir a bilo bi toga i više. Sve je to nastalo kao rezultat teorijskog pristupa simbolima a u planu su i drugi praktični proizvodi u duhu umjetnosti same prirode, možda nešto bude otisnuto i u papirnatom izdanju ako naiđem na zainteresiranost i razumijevanje nekog izdavača…Sva autorska prava su pridržana a moguća suradnja ne zavisi samo od mene.
Zaštitni znak Simbolokracije nije moguće adekvatno izraziti nikakvim pojedinačnim simbolom ali sam se odlučio za grafički prikaz Riba u astrologiji, ne samo zato što mi je Sunce u Ribama nego sam duboko uvjeren da Precezija u Ribama znači puno više nego što igdje piše; ni Globalizacija neće biti globalna dok se to ne shvati u punom smislu simbola, informatička uvezanost samo je tehnička pomoć na tom putu trnovitom! Još jednom ističem da to nije problem samo visoke i duboke teorije nauke i (ili) znanosti nego da je svakodnevna praksa najšire uronjena u taj začarani krug od Homerovog vremena pa do danas, tko barem ovo pročita sigurno će imati nekakav odziv u vlastitim snovima.


Hvala na pažnji!

 

PS: Ova WEB stranica otvorena je sredinom 2018. godine a početkom 2019. izvršene su dopune u slijedećem: daje se sažeti prikaz nove knjige pod nazivom HOMO SEMANTICUS, kao i za TV seriju pod nazivom DUBOKI TRAG. Uz dramu POVRATAK HELENE daje se i prijevod na engleskom jeziku.