SIMBOLOKRACIJA

Autor Slavko Lukić

Dosadašnji Scenariji više su se bavili slučajevima Venerinog tipa pa se nametnula ideja sama po sebi da se dade naglasak na Mjesečeve tipove ličnosti, iz više razloga to je bolnija tema, kako za žene tako i za muškarce, pa sam odlučio da to prezentiram u obliku filmske komedije; Šira kombinacija ima za cilj da jako složene životne situacije prikaže što jednostavnije i ležernije, naravno da Mjesec kao simbol ima i neke odlike Venere a komična strana ne mora biti isforsirana jer život počiva na paradoksima. To su paradoksi za budnu svijest a umjetnost kombinira i ono čega nije svjesna, još ako se osluškuju snovi može se dobiti materijala na pretek.
Lunarni tipovi su logično pod jačim utjecajem Mjesečevog zračenja kako po noći tako i po danu a to treba prepoznati pogotovo u snovima, kad se tome doda specifična težina Mjeseca za žene i za muškarce onda se dobije statistička masa ali za individualne slučajeve ni to nije dovoljno; u ovoj filmskoj komediji glavni muški lik prepoznaje i koristi ranjivo mjesto nekih žena tamo gdje su se one najmanje nadale, naravno da to nije pravilo ali kao izuzetni slučaj ima svoju zanimljivost.
Koliko je značajan utjecaj Mjeseca može se prepoznati po nekoliko izraženih individualnih sklonosti, obavezno je donekle u igri i Venerina kombinatorika a to će se u ovoj komediji izraziti na specifičan način: glavni muški lik je ipak više pod utjecajem Venere i šalje takve vibracije suprotnom spolu, da radnja bude napetija u igri su žene pod snažnim utjecajem Mjeseca s nužnim Venerinim čarolijama. Naravno da se tu pruža mogućnost širih kombinacija a drugi muški lik se čudi iako je i on takav ali nije dovoljno svjestan realnosti, komičnost je više nego izražena i publika je mora doživjeti; kad su u igri djeca, kuća i slične čarolije onda svatko igra na svoje adute, zna se čiji su aduti u tom slučaju jači a Komedija pokazuje i njihovu smiješnu stranu filozofskog Bitka!
Isti sadržaj može se kreirati i prikazivati puno ozbiljnije uz mnogo dramskog naboja sve do tragedije, taj recept je isprobao Dostojevski i ne samo on a kolika je korist od toga; publika se plaši onim za čega nije dorasla ili barem nije spremna dok ne bude morala, na kraju će takvi umjetnici biti proglašeni bolesnima a što nije daleko od istine. Komičnost može puno djelotvornije pokrenuti ozbiljne procese u smjeru evolucije, kopnena projekcija dovoljno je mučna sama po sebi i zato je treba stalno sudarati s morskom projekcijom; naravno da su ribe u moru nešto drugo ali ribe na kopnu su naša realnost, ako ni umjetnost nema za to sluha onda ni s evolucijom čovjeka nešto nije u redu!?
Autor je optimista da nije crno kako izgleda, upravo ova filmska komedija pokazatelj je svjetlije budućnosti a ima toga puno više; u nastavku slijede scenariji ta TV serije a tu se daje puno cjelovitija filmska priča, na trećoj TV seriji radovi još uvijek traju a čuvat ću je za posebne sladokusce ako se takvi pojave za mog života!