SIMBOLOKRACIJA

Autor Slavko Lukić

SAŽETI PRIKAZ HOMO SEMANTICUSA

Najkraće rečeno, ova knjiga je rezultat sažimanja prethodne tri u jednu i ne samo to, tehnika tumačenja simbola dobiva novu vizuru u dinamičkom procesu: sažimanje je prisutno i kod snova ali tim više je tumačenje „prekapacitirano“, zamjenski znakovi mogu odvesti u pogrešnom smjeru dok im ne uvidimo i drugo lice značenja; nije u igri samo cenzura nego upravo drugačija vizura od uobičajene, slikovitost mora doći do vrhunskog izražaja pa je tumačenje simbola „umjetnost“ za sebe. Zapravo, Čovjek je umjetnik barem na neki način ili ga nema, to nije proizvoljna tvrdnja ili bez veze ako se dogovorimo što je umjetnost; u ovoj knjizi i to je tematizirano a sve u cilju davanja smislenog značenja prilikom tumačenja „neizrecivog“, na taj način je i Homo semanticus dobio svoje mjesto u ukupnom poretku „figura“.
Otkrivanje Tajne vremena Evolucije ne ide tako lako a ta „fraza“ ima puno dokaza, Čovjek testira sam sebe koliko je ne-svjestan tako da umjetnost ne mora biti nešto umjetno a ovdje nećemo ulaziti u detalje; postoji više oblika stvarnosti a realnost je samo jedna, u tom smislu umjetnost može biti istinitija u značenju i tumačenju ali nije sve ni u tome. U ovoj knjizi se naglašava razumijevanje značenja jer je bez toga sve uzaludno ili blizu tome, racionalizacija je fikcija ako nema realno pokriće a na to nas snovi stalno upozoravaju; prethodne tri knjige su u funkciji priprema za ono što slijedi, tko ne vjeruje neka provjerava.
Paralelno s ovom knjigom radio sam na scenariju za TV seriju pod nazivom DUBOKI TRAG a to je trajalo godinama, o tome će biti posebno govora pod sadržajem za FILM a pokazala se stara istina da je forma dijaloga korisnija od monologa… Naravno da kvantitet nije isto što i kvalitet ali u prethodne tri knjige mogao se uočiti smjer vektora a donekle i snaga, zato za ovu knjigu ne planiram posebni marketing osim što mi je velika želja da bude otisnuta u klasičnom izdanju! To je prilika za malo jače izdavače koji nešto pamte od svojih snova, sve više vjerujem u moć telepatije pa želim i na ovaj način provjeriti kozmičko zračenje i sebe u njemu. To je to i gotovo, mislim da je pametnom dosta a drugima i ne vrijedi puno govoriti!