SIMBOLOKRACIJA

Autor Slavko Lukić

 

ORIGINALNI HOMER

Bio nekad neki Homer na brdovitom Balkanu, nitko ga vidio nije ali se o njemu priča kao da ga svi poznaju: na prvi pogled sve je to čudno, još je zanimljivije ako je bio nepismen a najviše ga spominju pismeni ljudi; čak se ozbiljno govori da je Homer umjetnik pjesničkog usmjerenja a to znači da je koristio nekakvu slobodu u narodu, postoji i verzija da su drugi pjevali a on samo pamtio i ponekad se glasno prisjećao. Znamo da postoje i pogrešna viđenja tako da ne mora sve biti istina što se priča, umjetnička istina pogotovo podliježe teoriji relativnosti a ne može ni praksa biti drugačija; tek su umjetnički tumači kao vrači i kod njih nema pogađanja nego uzmi ili ostavi, možemo uzeti sve što se nudi ali još uvijek postoji slobodni prostor za dodavanje onog što nije rečeno.
Za Homera se može s pravom reći da je specijalni alkemičar a metafizika se podrazumijeva jer njegovo vrijeme to dozvoljava, čuđenje je odlika kasnijeg vremena i treba se uživjeti u kontekst ne-prilika koje se ne mogu ponoviti a kamo li istinski provjeriti; svako čudo za tri dana ali ovo malo duže traje, ako je Homer originalan onda nije moguće kopiranje niti plagiranje!? Cijenjeni čitatelji, ovo je prilično smiona teza pa čak i više od toga, ona u sebi podrazumijeva pokušaj približavanja izvornom Homeru a to je krajnji cilj ovog diskursa!
Hoće se reći da je u igri nešto novo, barem u namjeri; želje nisu dovoljne da se i ostvare ako ne postoje dovoljne pretpostavke za tako nešto, sanjao sam da vrijedi pokušati pa makar igra bila važnija od rezultata! Argument sna zanimljiv je kako kome a naravno da budna svijest donosi temeljnu odluku, bilo je više pokušaja budne svijesti da odgovori na te izazove a sad je vrijeme za akciju: probne verzije su dale svoje i selekcija materijala je logična posljedica događanja, puno je velikih ljudi angažirano da rasvijetli enigmu Homera a još je više neznanih junaka palo na tom ispitu; tu mislim na Homerovu poeziju kao obaveznu lektiru u školama a tiče se i onih koji nisu obavezni, tužno zvuči da je, u pravilu kod svih, važnija forma od sadržaja!
Ako sadržaj dobije prednost u odnosu na formu onda to predstavlja novost u tumačenju, u tom slučaju čak i forma dobiva drugačije značenje jer se mijenja cijela paradigma: polazna je teza da Homer nije serijski umjetnik a za to se nađe argumenata, njihovo uvezivanje u smislenu paradigmu puno je teži dio zadatka a put do zvijezda je trnovit; sami olimpijci su enigma za sebe pa time i smrtnici dobivaju specijalni kontekst igre, Homerova nepismenost je prilično figurativna!?
Umjetnička sloboda može si svašta dozvoliti a ni teorija umjetnosti nije daleko od toga, praktičnost tumačenja Homera pretpostavlja kontekst koji je upravo njemu svojstven a to je izvorna simbolika bez aditiva kasnijeg vremena; može zvučati kao fraza bez dovoljno dokaza, posebni je problem da i dokazi moraju biti originalni u svojoj neponovljivosti! Ako se tako postavi paradigma onda je to novi oblik pismenosti a zapravo je najstariji od mogućih, usmena predaja ima svoju abecedu koju ne treba zanemariti: znakovi ne samo da nisu fiksirani nego je u igri višeznačnost, istovremenost suprotnosti se podrazumijeva a njihovo zajedništvo još uvijek daje smislenost simboličkog jezika; opći princip je ispred konkretnog sadržaja, može biti i u pozadini ali se ne smije zanemariti.
Spomenut ću samo dva imena iz vremena pismenosti i kako pristupaju onome što je drugačije, u igri su paralelni svjetovi na istoj planeti Zemlji: povjesničar Heziod prilično se isprepliće s Homerom prostorno i vremenski a može poslužiti i za oslikavanje šireg duha vremena, neki istraživač Grof mogao bi označavati zbirne tendencije u suvremenom tumačenju Homera a bitne razlike gotovo da i nema u odnosu na nekadašnje; javna je tajna da struja svijesti usmenosti i pismenosti nije ista, čak i usmena predaja u vrijeme pismenosti ima drugačiji kontekst zračenja pa time i značenja.
U cilju traganja za Homerovim Kodom poslužit ću se i horoskopom, korektno je da to najavim kako ne bi kasnije bilo iznenađenja i razočarenja: kome je to odiozno neka odmah odustane od čitanja, tko se ipak odluči bilo bi poželjno da prati i vlastite snove; ako ovo nekome miriše na reklamni trik i to je moguće, najbolje se držati istine kad ne ide drugačije! Istina je da originalni Homer zaslužuje specijalni pristup u tumačenju, simbole koji su u tom rangu pišem velikim slovom a horoskop je zbirni naziv za mnoštvo simbola; dekodiranje nije puko dešifriranje jer dimenzija vremena ima istaknuti značaj, u tom smislu su snovi kontrolna tehnika pa tko voli neka izvoli!